Хипнозата е състояние на физическа и психическа релаксация (но не сън), която позволява подсъзнанието да бъде по-открито за позитивна промяна на вашите мисли, чувства и цялостното отношение към живота.
Терапията чрез хипноза се базира на силата на вашето подсъзнание за достигане на желана промяна в различни сфери от живота ви.
Хипнозата е научен, естествен и релаксиращ метод, който има мощно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си и редуцирането на стреса.
Спектърът на приложение на хипнотерапията е изключително широк както по отношение на физическото, така и на психическото здраве:
- Култивиране на обич и безусловно приемане на себе си такъв какъвто сте, а не какъвто искат да ви моделират средата и хората сред които живеете. Така се научавате да бъдете себе си и да изявявате максимално потенциала си ТУК И СЕГА. Вече живеете с истинското си лице, а не с някоя от многобройните маски, формирани в процеса на социализацията.
- Реализиране на пълния физически, умствен и психически потенциал за постигане на желаните цели, както в личния, така и в професионалния живот.
- Редуциране на стреса с помощта на пълна релаксация, което води до контрол над напрежението в ежедневието и особено при стресогенни ситуации.
- Препрограмиране на негативните модели на мислене с позитивни такива, което ще промени отношението ви към живота и неговото отношение към вас.
- Промяна и освобождаване - като отслабване; спиране на тютюнопушенето и други вредни навици; терапия на паническо разстройство (паник синдром), генерализирана тревожност, депресия, страхове (фобии), безсъние, посттравматични стресови разстройства; по-добри изяви при спортни състезания, изпити, публични изяви; подобряване на паметта и повишаване на самооценката.
- Лечение на хронични болки и болки след операции, алергия и астма, някои кожни заболявания, гинекологични заболявания, като някои форми на аменорея и проблеми при забременяване, речеви разстройства, емоционални и личностни проблеми.
- Хипнотерапия със семейни двойки, партньори.
- Регресия в минали животи и прогресия (програмиране на желани събития в бъдещето).
- Индивидуални и групови сеанси по ребъртинг (rebirthing) дишане, с цел освобождаване на тялото и психиката от натрупаните през годините психотравми и формираните негативни модели на поведение, повторно изживяване на родовата травма, емпирично изживяване на различни аспекти на Аза.
Най-добрият обект на хипноза са интелигентните хора, които имат способността да се концентрират.
Всеки човек също може да бъде хипнотизиран, въпросът е в каква степен. Някои хора наистина са по-податливи към хипноза от други. В тази процедура няма нито доминиране, нито подчинение. Хипнотизаторът помага да се изявят собствените способности в пълна степен.
Трябва да се знае, че хипнотизаторът няма абсолютен контрол над вашия разум. Хипнозата не е упойка, която да ви остави безпомощни, никой не може да направи нещо срещу вашите принципи и морални норми.
Проучванията сочат, че в 87 на сто от случаите на хипнотизиране се използва леко или средно ниво на хипноза.
Няма опасност човек да не се събуди след хипноза. Ако бъдете оставен по време на сеанс от хипнотизатора, процесът или ще премине в естествен сън и след това ще се събудите, или ще излезете от това състояние скоро след като хипнотизаторът спре да говори.
В състояние на леко или средно ниво на хипноза вие сте напълно наясно какво се случва по време и след процедурата. При дълбоко ниво на хипноза може да е налице амнезия. Съзнанието само избира дали да помни, или не, така че това е ваш избор.